1 september 2015

Personal & Ledarskap uppmärksammar JobMatch Talent-undersökning

Så skiljer sig äldre och yngre chefer åt – det är premissen för den vetenskapliga studie som forskare från Göteborgs universitet har färdigställt tillsammans med oss på JobMatch Sweden, och som Personal & Ledarskap nu skriver om. Studien undersöker 6789 JobMatch Talent-tester som genomförts av svenska chefer mellan 30-60 år och visar vilka skillnader och likheter som finns mellan äldre och yngre chefer.

Läs hela artikeln här