4 september 2015

Computer Sweden skriver om JobMatch Talent

Även Computer Sweden skriver om den forskningsstudie på skillnader mellan yngre och äldre chefer som forskare vid Göteborgs universitet har genomfört i samarbete med JobMatch Sweden. Computer Sweden skriver bland annat att en stor skillnad mellan yngre och äldre chefer är var deras fokus ligger – yngre chefer är mer karriärmedvetna och ambitiösa medan äldre chefer tenderar att vara mer lagspelare som intresserar sig för att utveckla sina medarbetare.

Läs hela artikeln här.