9 september 2015

Akademikern uppmärksammar Jobmatch Talent-studie

Akademikern, Akademikerförbundet SSR:s medlemstidning, skriver om Jobmatch Talent-studien som undersöker hur yngre och äldre chefer skiljer sig från varandra. Akademikern skriver bland annat att äldre chefer ser sina medarbetare som den viktigaste resursen för att nå önskade resultat medan yngre chefer snarare ser sig själva som den viktigaste faktorn för att nå framgång.

Läs hela artikeln här.