21 oktober 2015

Polismyndigheten använder Jobmatch Talent i ny ledarskapsstudie

I en ny studie använder Polismyndigheten Jobmatch Talent för att identifiera de egenskaper hos polischefer som är viktigast i en lärande organisation. Syftet är att utvärdera det befintliga ledarskapet och ställa det i förhållande till en framtagen idealprofil. Resultaten av studien beräknas redovisas i slutet av 2015.

– Ett av målen med studien är att ta fram en komplett profil för vilka egenskaper en polischef bör besitta för att kunna utföra ett effektivt, proaktivt och positivt ledarskap, säger dr. Ann-Christine Andersson Arntén utredare vid Polismyndigheten.

Hur ledarskap hänger ihop med organisationens resultat har Polisen redan en tydlig bild av, nu är alltså nästa steg att identifiera hur ett positivt och framgångsrikt ledarskap ser. Med hjälp av Jobmatch Talent testsystem går det att mäta de egenskaper och kvaliteter som ingår i ett sådant ledarskap.

– De brister på resultat och effektivitet som finns inom den svenska Polisen delas med många andra polisorganisationer i västvärlden. Resultaten från den här studien kan sedan användas för utveckling av chefer inom Polisen både i Sverige och i andra länder, säger dr. Ann-Christine Andersson Arntén, utredare vid Polismyndigheten.

Läs hela nyheten här.

Ann_christine foto min
I en ny studie utvärderar dr. Ann-Christine Andersson Arntén ledarskap inom Polisen med hjälp av Jobmatch Talent.