25 november 2015

Jobmatch Sweden välkomnar åtta nya certifierade användare

JobMatch Swedens utbildningar i testverktyget JobMatch Talent lockar allt fler och nyligen certifierades åtta nya personer. Att bli certifierad i JobMatch Talent innebär att kunna använda testet helt självständigt och implementera det i fler användningsområden än bara rekrytering.

– De som genomgår utbildningen kan själva tolka och analysera resultaten. Majoriteten av våra certifierade användare arbetar inom HR och kan efter utbildningen använda verktyget självständigt i rekryteringar, medarbetarutveckling eller chefsstöd, säger Anki Holmberg, kursledare på JobMatch Sweden.

Utbildningen genomförs i två olika nivåer där teori varvas med praktik. Hittills har totalt 220 personer genomgått utbildningen.

– Testsystemet blir ett heltäckande verktyg för det interna organisationsarbetet, samtidigt som man efter utbildningen även kan guida andra i att använda JobMatch Talent. Våra certifierade användare är självgående – även om vi alltid finns tillgängliga som stöd eller extra resurs, säger Anki Holmberg.

Läs mer om utbildningar i Jobmatch Talent.