12 april 2016

100 certifierade JobMatchTalent användare

Vi välkomnar 11 nya certifierade JobMatch Talent-användare!
100 av våra ca 1 400 JobMatch-användare online har nu certifierat sig i verktyget.

Vi välkomnar 11 nya certifierade användare från:
JobBusters, HushållningsSällskapet Skaraborg, Söder & Co Consulting, Acconia Resultatskap AB, Kristinehamns kommun, Bodens Kommun, SiS Ungdomshem Fagered.

Som användare av JobMatch Talent-testet kan du utbilda och certifiera dig genom en 2-dagars utbildning. Under utbildningen lär du dig tolka resultaten så att du blir helt självgående.

Fördelen med att certifiera sig i JobMatch Talent är att du själv kan tolka testresultaten och du köper in testerna till ett betydligt lägre styckpris, eftersom du inte behöver vår hjälp med tolkning och återkoppling.

Se mer information här