20 april 2016

JobMatch Talent föreläser om stress och ohälsa på Sensus-dagen

Det är välkänt att stress påverkar både arbetssituation och hälsa på flera olika sätt. Den som stressar mindre mår bättre, och kan då prestera på toppen av sin förmåga. Arbetsgivare bör därför ha ett kontinuerligt arbete med fokus på hur medarbetarna kan undvika stress. Just detta pratade JobMatch Talent-specialisten Lisbeth Ångman om på Sensus-dagen 11 mars.

– Människor som upplever att de har fel yrke eller är på fel arbetsplats drabbas ofta av både psykisk och fysisk ohälsa. Det kan handla om att inte få utlopp för sina talanger eller att arbeta i en arbetsmetod som inte passar ens personliga egenskaper. Därför är det viktigt för arbetsgivare att hitta medarbetares talanger och drivkrafter, helst redan i rekryteringsfasen. Här kommer JobMatch Talent in som ett effektivt verktyg för att identifiera en persons talanger och matcha dessa mot de krav en given yrkesroll ställer, säger Lisbeth Ångman.

Under Sensus-dagen fick deltagarna lyssna till flera föreläsningar om bland annat hur stress påverkar arbetssituationen, vikten av att vara medveten om hur stress uppkommer, och hur både arbetsgivaren och individen kan undvika olika typer av stressfällor. Förutom Lisbeth Ångman föreläste även överläkare Curt Nyström, Bittan Ekman, verksamhetschef på Trappa Upp, och Ola Ekman som undervisar entreprenörskap på Chalmers och Handelshögskolan.

– Ohälsa och stress kostar både för individen och för företaget. Genom att använda ett verktyg som JobMatch Talent kan människor få reda på vad som skapar stress för just dem, samtidigt som arbetsgivare kan säkerställa att de har rätt person på rätt plats genom att matcha talang och drivkraft med arbetsuppgifter och arbetsmetod.

Lisbeth Ångmans råd till arbetsgivare för att minimera stressmomenten är att satsa på sina rekryteringar, och att se sina medarbetare som företagets viktigaste resurs.

– En felrekrytering kostar arbetsgivare i snitt 700 000 kronor, medan en lyckad rekrytering där rätt person hamnar på rätt plats leder till effektivitet i arbetet och därmed även till lönsamhet för arbetsgivaren, säger Lisbeth Ångman.