18 maj 2016

Nya branschkrav för arbetspsykologiska tester

Förra året tog det internationella kvalitetssäkringsföretaget Det Norske Veritas, DNV-GL, över certifieringen av arbetspsykologiska test i Sverige. Det finns en uppsjö av olika personlighetstester på marknaden och nu kan köpare snabbt se vilka som håller måttet. Nya hårdare riktlinjer gör också certifikatet säkrare och enklare att tolka.

Sedan de första riktlinjerna för arbetspsykologiska test infördes för 15 år sedan har kvalitén på test ökat betydligt, men den nya uppdateringen kommer att ge hela branschen ett stort lyft, enligt Anders Sjöberg, docent i arbets- och organisationspsykologi på Stockholms universitet.

– Skrämmande många uppdragsgivare och leverantörer vet idag inte hur normerna räknats fram, vilket kan få vida konsekvenser vid beslutsfattande. På marknaden finns det företag som idag räknar fram egna normer som inte hänger ihop med resultatet som genereras av testsystemen, säger han.

Seriösare bransch

Testleverantören Assessio, som har tre egenutvecklade certifierade test och är en av de största aktörerna på marknaden, välkomnar DNV-GL’s övertagande av testgranskningsverksamheten.

– Alla processer för att höja nivån i branschen är bra. Det gynnar oss och andra seriösa aktörer som redan tillämpar vetenskapliga kriterier, medan det blir tuffare för leverantörer som vaknar upp till en ny verklighet där de måste lägga fram en omfattande dokumentation och få sina test granskade, säger utvecklingschefen Sofia Sjöberg.

JobMatch Talent blev i september 2015 det första svenska testet att certifieras av DNV-GL enligt EFPA:s uppdaterade riktlinjer.

– Tidigare var det svårt för köpare av psykologiska tester att veta vilka som faktiskt höll måttet i exempelvis en rekryteringsprocess. Så det är mycket positivt att en oberoende certifiering och kvalitetsgranskning nu finns. För oss är certifikatet en kvalitetsstämpel som intygar att vårt test fungerar som vi lovar, säger Klaus Olsen, vd för JobMatch Sweden.

Ökad säkerhet

Certifieringen av arbetspsykologiska test i Sverige baseras sedan 2004 på riktlinjer framtagna av den europeiska föreningen för nationella psykologföreningar – European Federation of PsychologistsAssociations, EFPA. År 2013 uppdaterades riktlinjerna, med högre krav på tydlighet och vetenskaplighet.

– Det är precis som läkemedelsprövning. Innan man säljer ett läkemedel ska det uppfylla vissa vetenskapliga krav. Nu krävs att leverantörer av psykologiska test ska visa att deras test verkligen fungerar för det syfte som påstås i marknadsföringen. Om man till exempel säger att en viss skala har ett samband med arbetsprestation ska det dokumenteras i manualen, säger Anders Sjöberg.

För att ens få lämna in ett test för granskning krävs nu omfattande dokumentation. Ett certifierat test granskas både av flera oberoende akademiker med specialkunskaper om psykologiska test och av praktiserande psykologer.

– Jag tycker det är bra och rekommenderar det nya systemet, säger Anders Sjöberg.

Ny granskare

Förutom de nya riktlinjerna har det skett en stor förändring i vem som granskar testen. Sedan början av 2000-talet var det Stiftelsen för tillämpad psykologi, STP i Sverige och kvalitetssäkringsföretaget Det Norske Veritas, DNV-GL i Norge. Men från 2015 har DNV-GL tagit över all granskning och genomför nu en komplett certifiering.

– Riktlinjerna var samma, men de granskade med lite olika metoder. Det gemensamma var att man skulle ha oberoende granskare som inte fick ha något med testet att göra. Och så gav de ett utlåtande om testet, säger Anders Sjöberg.

Den största skillnaden är att arbetspsykologiska test nu även i Sverige får stämpeln ”Godkänt” när de blir certifierade. Tidigare fanns en rapport som testköpare skulle tolka. Eva Bergvall, verksamhetsansvarig på STP, tycker förändringen gynnar hela branschen och utökar marknaden eftersom test nu blir certifierade för både Norge och Sverige.

– Vi är mycket nöjda med överlämningen till DNV-GL. Vi försökte göra vår rapport enkel att läsa, men den inte var så tillgänglig som vi önskade. Nu är det ett tydligare och enklare system för alla, särskilt de som köper testen, säger hon.

Viktigt att visa allt

En viktig skillnad är att rapporten i det svenska systemet var offentlig. Nu är det leverantörerna som äger rapporten och därmed själva väljer om den ska göras tillgänglig för kunder. Sofia Sjöberg på Assessio hoppas att leverantörerna väljer att tillgängliggöra den både för att behålla transparensen men också för att ta till sig den information som finns i rapporten.

– Alla parter tjänar på att rapporterna tillgängliggörs för kunden. När man upphandlar test tycker jag det är något man ska kräva att få tillgång till.

Svenska arbetspsykologiska tester – granskningar och certifieringar

Leverantör Test Certifierat av DNV-GL enligt EFPA:s riktlinjer från 2013 Granskat av STP, Stiftelsen för tillämpad psykologi
Assessio Mint,Map & Matrigma Nej, planerar att certifiera i framtiden Ja
CEB Global OPQ Nej, planerar att certifiera i framtiden Ja
Cubiks PAPI, PAPI2 Nej, planerar att certifiera i framtiden Ja
Cut-e Shapes Nej, planerar att certifiera i framtiden Nej
Jobmatch Sweden Jobmatch Talent Ja Nej
Master MPA Nej, planerar att certifiera i framtiden Ja
Psykologisk metod UPP-testet Nej, planerar att certifiera i framtiden Ja
Talent Q Dimensions, Elements Nej, planerar att certifiera i framtiden Nej, men av British Psychological Society, Englands motsvarighet till STP.
Thomas International ThomasPPA, ThomasBPA Nej, planerar att certifiera i framtiden Ja