24 maj 2016

”En stor hjälp för att matcha rätt”

JobMatch Sweden har inlett ett samarbete med JobBusters, ett av Sveriges snabbast växande personaluthyrnings- och rekryteringsföretag. JobBusters använder JobMatch Talent i både interna och externa rekryteringsprocesser och har i dag sju medarbetare som är certifierade i verktyget.

– För oss som rekryteringsföretag är JobMatch Talent-verktyget till stor hjälp när det gäller att matcha rätt kandidat till rätt tjänst. Det hjälper oss att hålla djupgående intervjuer och göra mer träffsäkra referenstagningar som vi hade haft svårt att få fram annars, säger Felipe Mendonca, vd för JobBusters.

Kärnan i JobBusters verksamhet är att erbjuda enkla, trygga och träffsäkra rekryteringsprocesser som säkerställer rätt matchning mellan kandidat, arbetsgivare och arbetsuppgifter. För att öka träffsäkerheten ytterligare har JobMatch Talent blivit en naturlig del av rekryteringsföretagets arbetsprocess.

– För oss handlar en framgångsrik rekrytering om att göra en relevant kompetens- och personbedömning i dialog med kund och kandidat. JobMatch Talent är ett verktyg som ger både oss, kunden och kandidaten en tryggare och mer träffsäker rekrytering. Vi ser stora möjligheter med JobMatch Talent-verktyget och framöver kommer vi att använda det ännu mer, säger Felipe Mendonca.