31 maj 2016

JobMatch Sweden utbildar Lernias coacher

Lernia har sedan tidigare tio coacher som är utbildade i det arbetspsykologiska testverktyget JobMatch Talent. Nu väljer utbildnings- och rekryteringsföretaget att utbilda ytterligare tio coacher för att kunna ge sina kunder precisa prognoser på framtida arbetsprestationer och träffsäker kompetensutveckling med hjälp av testverktyget.

– Vi utbildar Lernias coacher för att de ska kunna använda verktyget mer effektivt gentemot sina kunder. Utbildningen gör att de kan upptäcka personliga talanger och egenskaper och koppla ihop dessa med kundernas kravprofiler, säger Lisbeth Lundblad Ångman, utbildare hos JobMatch Sweden.

Anledningen till att Lernia har valt JobMatch Talent framför andra tester är den höga användarvänligheten, att verktyget kan implementeras på flera olika områden och möjligheten att göra precisa prognoser på personliga egenskaper och framtida arbetsprestationer.

– JobMatch Talent är ett användbart verktyg i just det som Lernia gör – kompetensutveckling, rekrytering och coachning. Och efter utbildningen kan verktyget användas med högre träffsäkerhet och precision i samtliga dessa processer, säger Lisbeth Lundblad Ångman.