6 september 2016

Hur formas en arbetsprestation?

Vad innebär egentligen arbetsprestation, och på vilka grunder bedöms vanligtvis en arbetsprestation? Detta skriver Anders Sjöberg, docent i arbets- och organisationspsykologi på Stockholms universitet, om på Psychometrics.

Alla företag och arbetsgivare vill att medarbetarna ska kunna prestera så bra som möjligt på arbetsplatsen. Hur ska man då som arbetsgivare agera för att ge sina anställda bästa möjliga förutsättningar?

”Men för att få en utgångspunkt för en djupare förståelse är det viktigt att gå till forskningen för att hitta en definition av fenomenet arbetsprestation […] Först då, när det finns en enhetlig definition, kan vi börja förstå vad som påverkar arbetsprestation”, skriver Anders Sjöberg bland annat.

Läs Anders Sjöbergs artikel i sin helhet här, och läs om hur JobMatch Talent kan förutse arbetsprestationer på samtliga nivåer av en organisation här.