7 september 2016

Ännu ett svenskutvecklat arbetspsykologiskt test godkänt av DNV-GL

Nu finns två svenskutvecklade arbetspsykologiska tester som är granskade och godkända av det internationella certifieringsorganet Det Norska Veritas Certification. DNV-GL tog förra året över all certifiering av personlighetstester i Sverige från Stiftelsen för tillämpad psykologi, STP. Sedan dess har JobMatch Talent och Psykologisk Metods UPP personlighet och UPP problemlösning klarat granskningen och fått sina certifikat.

–  Certifieringen visar för köpare vilka tester som är tillförlitliga och faktiskt fungerar som leverantören säger. Det vore positivt både för köpare och för branschen som helhet om fler aktörer genomgår certifieringsprocessen, säger Lennart Sjöberg, professor, grundare av Psykologisk Metod AB och en av Sveriges mest citerade forskare inom psykologi.

Läs hela nyheten här