27 september 2016

Ny forskningsrapport: Personliga egenskaper och arbetsprestation i e-handeln

I en ny forskningsrapport undersöker Lennart Sjöberg, professor emeritus i psykologi, hur personliga egenskaper påverkar arbetsprestation, utöver de enligt femfaktorteorin centrala egenskaperna. Studien genomfördes genom att låta tre olika personalgrupper från ett e-handelsföretag genomföra ett arbetspsykologiskt personlighetstest.

Sjöberg delar i studien upp företagets anställda i följande tre grupper; Grupp A – medarbetare utvalda av ledningen som mest högpresterande, Grupp B – utvald på måfå, och Grupp C – företagsledningen. Som förväntat visade studiens resultat på stora skillnader i personliga egenskaper mellan grupp A och C jämfört med grupp B.

Mindre väntat var att skillnader mellan grupperna i de fem egenskaperna från femfaktorteorin var långt mindre och obetydliga än skillnader i de andra personliga egenskaperna. De två egenskaper som stod ut var välvillighet och perfektionism.

”It is noteworthy and expected that excessive concern with detail (perfectionism) was a negative predictor. Perfectionists rarely finish their tasks in time and tend to be little creative. It was perhaps more unexpected that agreeableness also was a negative predictor. However, it is possible that employees who are very eager to do what they are told are perceived as less useful to the company because of a lack of own initiative and courage to propose their own solutions and viewpoints.”

Läs hela forskningsrapporten här