7 november 2016

20 nya certifierade JobMatch Talent-användare

Vi välkomnar 20 nya certifierade användare av rekryteringstestet JobMatch Talent, som har genomgått vår utbildning och certifierats i testverktyget.

Som certifierad användare är du utbildad i att kunna tolka och använda rekryteringstestet JobMatch Talent, så att du kan stå på egna ben och inte längre behöver vår tolkningshjälp.
Eftersom du inte längre behöver vår hjälp med detta har du specialpris vid inköp av testerna.

För mer information om hur du blir certifierad, klicka här.

Förteckning över alla certifierade JobMatch Talent-användare, klicka här.