21 december 2016

JobMatch Sweden föreläser: de vanligaste stressfällorna och hur du undviker dem

”Vaccinera dig mot stress i ditt ledarskap”, så heter föreläsningen på konferensen Offentlig Chef som JobMatch Sweden står för. Konferensen är en mötesplats för chefer och personalansvariga inom offentlig sektor i Sverige och hålls i år 18-19 januari i Uppsala.

– Stress har många negativa effekter, det kan leda till depression, utbrändhet och andra sjukdomar. Föreläsningen tar bland annat upp typiska stressfällor och hur de kan undvikas, säger Trevor Archer, forskare och doktor i psykologi vid Göteborgs universitet, som föreläser tillsammans med Anki Holmberg från JobMatch Sweden.

Offentlig Chef-konferensen vill utveckla Sveriges ledare. Bland talarna finns Fredrik Reinfeldt och SVT:s tidigare vd Eva Hamilton.

– Konferensen lyfter viktiga frågor och är en samlingsplats där sakkunniga talare, leverantörer och branschkollegor får chans att träffas och utbyta erfarenheter, säger Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden.

JobMatch Sweden hjälper företag att rekrytera rätt person för olika kompetensområden, och att befinna sig på rätt plats i arbetslivet är något som bidrar till att minska risken för stress.

– Som ledare är det viktigt att både kunna hantera sin egen stress och de anställdas. En av de absolut viktigaste faktorerna är att ha rätt kompetens på rätt plats. Där kommer rekryteringsverktyg som JobMatch Talent in som ett viktigt hjälpmedel. Vi ser fram emot att delta på konferensen för att prata om hur stress kan undvikas, säger Trevor Archer.

Läs mer om konferensen Offentlig Chef här

Här är konferensen
Uppsala Konsert & Kongress
Vaksala torg 1, 753 75 Uppsala
18-19 januari 2017


Onsdag 18 januari kl. 8.00-17.40
Torsdag 19 januari kl. 8.30-16.40
JobMatch Swedens föreläsning ”Vaccinera dig mot stress i ditt ledarskap” – onsdag 18 januari 13:30-1400