18 januari 2017

Tabell: Personlighetstester i Sverige

I veckan har Dagens Nyheter granskat användningen av personlighetstester bland svenska kommuner och myndigheter. I tabellen nedan sammanställs marknadens största testleverantörer, användningsområden för respektive test, samt om de är certifierade av DNV-GL för den svenska marknaden.

Det internationella certifieringsorganet Det Norske Veritas, DNV GL, ansvarar sedan 2015 för all certifiering av svenska personlighetstester. Certifieringen baseras på EFPA:s, den europeiska föreningen för nationella psykologföreningar, krav på tydlighet, vetenskaplighet och att testet fungerar för det som leverantören hävdar. Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, STP, som tidigare granskade tester i Sverige gav till skillnad från DNV GL inget certifikat till testerna som genomgick granskningen. Istället tillhandahölls en rapport som testköpare behövde tolka. Att vara granskad av STP säger således inget om testets kvalitet eller tillförlitlighet.

JobMatch har tidigare skrivit om att flera personlighetstester som marknadsförs i Sverige inte är certifierade enligt gällande bestämmelser. JobMatch Talent var det första personlighetstest som certifierades enligt den nya standarden för den svenska marknaden och kan sålunda garantera kvaliteten.

 

Leverantör Test Beskrivning Certifierat av DNV-GL enligt EFPA:s riktlinjer Granskat av STP, Stiftelsen för tillämpad psykologi

JobMatch Sweden

 

JobMatch Talent Testsystem för rekrytering och utveckling. Ja Nej
Psykologisk metod UPP-testet Personlighetstest som mäter viktiga dimensioner i arbetslivet. Ja Ja
Assessio

Mint

 

Personlighetstest som mäter lämplighet för olika positioner i arbetslivet. Nej Ja
Assessio Map Personlighetstest som bedömer lämpligheten för specifika uppgifter i arbetslivet eller i en organisation. Nej Ja
Assessio Matrigma Begåvningstest som utforskar personers problemlösnings- och slutledningsförmåga och fallenhet att urskilja logiska samband. Nej Ja
CEB Global OPQ Personlighetstest som mäter 32 personlighetsegenskaper kopplade till arbetsprestation. Nej Ja
Cubiks PAPI2 Personlighetstest som utforskar individers motivation och föredragna arbetssätt. Nej Ja
Cut-e Shapes Personlighetstest som mäter egenskaper för att du ska kunna fatta kvalificerade beslut vid urval och utveckling. Nej Nej
Master MPA Personlighetstest som mäter egenskaper för att hitta rätt personlighet för en specifik roll. Nej Ja
Talent Q Dimensions Personlighetsprofil som ger insikt om kandidatens personlighet i arbetslivet. Nej

Nej, men av British

Psychological Society, Englands motsvarighet till STP.

Talent Q Elements Färdighetstest som mäter verbal, numerisk och logisk förmåga. Nej

Nej, men av British

Psychological Society, Englands motsvarighet till STP.

Thomas

International

ThomasPPA Ger insikt om en individs beteende, styrkor, begränsningar, kommunikationsstil och motivationsfaktorer i arbetet. Nej. Ja