2 februari 2017

Ny funktion i JobMatch Talent: Sälj- och kundserviceprofil

Nu kommer det bli enklare att rekrytera rätt säljare. Från och med 1 februari finns Sälj- och kundserviceprofilen tillgänglig, en ny rapport på de säljare som gjort testet JobMatch Talent. Rapporten ger en klar bild av vilken säljstil en person har och värderar de åtta viktigaste egenskaperna för dem som jobbar som säljare eller med kundservice.

Sälj- och kundserviceprofilen är baserad på egenskaperna från det DNV-certifierade testet JobMatch Talent.

För dig som rekryterar

Det är ingen hemlighet att det är svårt att hitta rätt säljare. Beroende på vad ni marknadsför och vilken typ av kunder ni vänder er till, krävs olika säljstilar och säljaregenskaper för att nå framgång.

Sälj- och kundserviceprofilen är ett bra stöd för att hitta rätt säljare. Rapporten visar i diagramform hur väl en kandidat hanterar de fyra huvudsakliga säljstilarna – Drivande, Uppsökande, Relationsbyggande och Strategisk.

Dessutom presenteras en klar bild av de åtta mest betydelsefulla säljaregenskaperna. Har kandidaten den energi och uthållighet som behövs? Kan hen behålla tillräcklig struktur eller finns det risk för överadministration? Hur agerar kandidaten i själva avslutsfasen? Kommer hen att upplevas som alltför påstridig eller lämnas styrningen över till kunden? Detta och mycket mer presenteras i rapporten.

För dig som vill utveckla säljteamet

JobMatch Talents nya Sälj- och kundserviceprofil är ett verktyg som öppnar dörren till utveckling. Genom att låta säljarna genomföra JobMatch Talent använder du sedan rapporten som vägledning för hur de ska coachas och utvecklas. Den har även en självtolkningsguide så att medarbetarna själva kan tolka sina resultat och förhoppningsvis få ett par aha-upplevelser för att på egen hand ta initiativ till ytterligare utveckling.

Sälj- och kundserviceprofilen ingår utan extra kostnad i alla JobMatch Talent-resultat, rapporten kan även tas fram på tidigare testresultat.

Kontakta någon av oss på JobMatch Sweden om du har frågor eller ta själv fram den nya rapporten direkt i JobMatch Center.

Klicka här för att se ett exempel på Sälj- och Kundserviceprofilen.