27 februari 2017

Föreläsning: ”Vaccinera dig mot stress”

Under konferensen Offentlig Chef som arrangerades i Uppsala 18-19 januari höll JobMatch Sweden i en föreläsning med namnet ”Vaccinera dig mot stress i ditt ledarskap.” Trevor Archer, forskare och doktor i psykologi vid Göteborgs universitet, och Anki Holmberg från JobMatch Sweden höll i föreläsningen som bland annat gick igenom de vanligaste stressfällorna och hur de undviks.

Här under kan du se hela föreläsningen.