10 maj 2017

Forskningsprojektet som hjälper polisen utveckla bättre ledarskap

För att utveckla Sveriges polisorganisation har utvärderingsfunktionen hos Polisens Nationella operativa avdelning, NOA, sedan 2012 genomfört flera delstudier om ledarskapsegenskaper hos svenska polischefer. I den senaste studien mäts tre viktiga ledaregenskaper hos svenska polischefer – stresstolerans, inre driv och företagsamhet, genom att analysera svar som polischeferna gett på personlighetstestet JobMatch Talent.

– Studien visar att svenska polischefer besitter samtliga tre egenskaper i mindre utsträckning än chefer inom både offentlig och privat sektor. Detta trots att det är egenskaper som är särskilt viktiga i en polisorganisation, inte minst förmågan att hantera stress i olika situationer, säger dr Ann-Christine Andersson Arntén, utredare vid NOA:s utvärderingsfunktion och en av studiens författare.

Genom analys av 1756 svar på det certifierade personlighetstestet JobMatch Talent mäter och jämför studien i vilken utsträckning chefer inom Polisen, offentlig sektor och näringslivet besitter de tre ledaregenskaperna. Rapporten är den tredje i ordningen av en serie studier från NOA:s utvärderingsfunktion i samarbete med forskare från Göteborgs universitet och JobMatch Sweden med syfte att utvärdera och utveckla den svenska polisorganisationen.

– Från tidigare studier vet vi hur ett välfungerande ledarskap inom Polisen ser ut. Egenskaperna vi har studerat nu styr exempelvis hur väl en chef stödjer sina medarbetare och hanterar stressfyllda situationer. Med tanke på den specifika arbetssituation som våra poliser står inför varje dag är det två avgörande aspekter för hur väl organisationen inom polisen fungerar.

Med hjälp av studierna får NOA viktig kunskap om hur polisens organisation och ledarskap ser ut vilket ger goda förutsättningar för fortsatt utveckling

– Vi kan använda resultaten för att rekrytera och utveckla lämpliga chefer på alla nivåer bättre, säger dr Ann-Christine Andersson Arntén.

Inom kort presenteras ytterligare studier på ledarskap inom polisen.

Läs mer om bakgrunden till projektet

Läs hela studien