10 maj 2017

JobMatch Talent möjliggör chefsutveckling inom Polisen

Utvärderingsfunktionen på Polisens Nationella operativa avdelning, NOA, samarbetar med forskare från Göteborgs universitet och JobMatch Sweden för att identifiera de egenskaper som är viktigast hos polischefer, och hur ledarskapet i den svenska polisorganisationen ser ut idag. Hittills har två forskningsrapporter publicerats och resultaten kan användas som underlag för Polisens fortsatta ledarskapsrekrytering och utveckling.

– Det finns redan en tydlig bild av hur ledarskap påverkar organisationens resultat, nästa steg är att identifiera hur ett framgångsrikt polisledarskap formas och hur svenska polischefer står sig i jämförelse. Det gör vi delvis genom att analysera i vilken utsträckning chefer inom polisen besitter särskilda ledaregenskaper, säger dr. Ann-Christine Andersson Arntén, utredare vid Utvärderingsfunktionen.

På uppdrag av regeringen upprättades NOA:s utvärderingsfunktion av dåvarande Rikspolisstyrelsen 2010. Dr. Ann-Christine Andersson Arntén anställdes utifrån sin forskarbakgrund som utvärderare med fokus på att utvärdera och utveckla polisorganisationen och det svenska polisledarskapet.

– Min forskning fokuserar särskilt på etablering av de faktorer av ledarskapet som inspirerar till delaktighet och som skapar ett lärande arbetsklimat. Det finns flera enskilda exempel på chefer som har utvecklat ett välfungerande ledarskap, men det finns också många exempel på chefer inom Polisen som saknar grundläggande nödvändiga färdigheter, och som helt enkelt inte är lämpliga för chefspositioner.

Ann-Christine Andersson Arntén har i tidigare studier identifierat en tydlig koppling mellan en effektiv polisorganisation och ett framgångsrikt ledarskap, och vilka egenskaper som utmärker ett framgångsrikt ledarskap. I en ny studie har dessa egenskaper nu mätts hos chefer inom polisen genom analys av svar på det certifierade personlighetstestet JobMatch Talent.