30 maj 2017

Polistidningen skriver om JobMatch Talent

Polisförbundets tidning uppmärksammar ledarskapsstudien som NOA:s utvärderingsfunktion genomfört med hjälp av JobMatch Talent. Dr. Ann-Christine Andersson Arntén som har lett arbetet med studien säger till Polistidningen att resultaten från deltagarnas svar på JobMatch Talent är entydiga i att polischeferna får sämre resultat avseende stresstolerans och inre driv än sina chefskollegor på andra arbetsplatser.

På frågan om metoden att använda JobMatch Talent i studien kan ha påverkat resultaten svarar Ann-Christine Andersson Arntén att det inte är möjligt på grund av testets tillförlitlighet.

– Testet som jag använder har funnits och vidareutvecklats i 15 år. Det är certifierat och tillförlitligt, går inte att manipulera. Ofta används det i kombination med ett intelligenstest. Dessutom finns det en del som visar om testpersonen är sanningsenlig. I de fall jag märkt att det finns medvetna glidningar har den personen fått utgå.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz säger att resultaten av studien bekräftar hennes bild samt att just ledarskap är en av tio viktiga punkter som ska bidra till en effektiv polisorganisation.

– Det är hög tid att satsa på ledarskapet. Det är en av anledningarna till att vi vill ha en nationell samling, där just ledarskapet lyfts.

Läs hela artikeln i Polistidningen

Läs mer om hur JobMatch Talent möjliggör chefsutveckling inom Polisen