6 september 2017

Nytt snabbtest kapar dyrbar tid för rekryterare

Det tar tid att rekrytera rätt person, bara att gå igenom själva ansökningarna kan vara mycket tidsödande. JobMatch Sweden lanserar därför ett nyutvecklat pre-screeningtest för att skynda på processen och med hög träffsäkerhet plocka fram rätt kandidater ur högen med ansökningar.

– Vi vill ge ett träffsäkert gallringsinstrument till företag och organisationer som får in många ansökningar så de kan lägga mer tid på rätt kandidater. Screeningtestet kan enkelt anpassas till olika tjänster eller kompetenser, och tar bara ca 10 minuter för den sökande att svara på , säger Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden.

En nödvändig del i rekryteringsprocesser är att gå igenom alla ansökningar, ibland kan det handla om flera hundra, eller tusen. Idag använder större arbetsgivare olika urvalsmetoder för att sila fram de bästa kandidaterna att intervjua, men arbetet är omfattande. Därför har JobMatch Sweden nu utvecklat ett snabbtest som nästan automatiserar den inledande urvalsprocessen.

– Att ta hand om hundratals ansökningar är ett mycket stort administrativt arbete. Med vårt nya test JobMatch Screen, väljer man en arbetsprofil som passar tjänsten och låter de sökande göra testet. Resultatet visar sedan hur bra personen matchar grundkraven och rekryteraren kan direkt fokusera på de mest relevanta kandidaterna. En annan viktig funktion i vårt test är inbyggda frågor som mäter risken för och indikerar skönmålning, vilket är en svaghet hos många andra personlighetstester.

JobMatch Screen bygger helt på det DNV-certifierade testet JobMatch Talent, vilket är ett fullskaligt personlighetstest som lämpar sig bäst när det är färre kandidater kvar och en rekryterare behöver få ett djupare och mer omfattande underlag kring framtida arbetsprestationer.

– Med screeningtestet kan man både välja vilka egenskaper som ska testas och samtidigt markera en idealnivå för varje egenskap. Till exempel kan administrativa medarbetare ofta ha en lägre vinnarinstinkt än säljare, men betydligt högre nivå på ordning och anpassning till regler. JobMatch Screen ger en direkt matchning i relation till jobbkraven, säger Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden.

JobMatch Sweden nyhetsrum