20 september 2017

Så arbetar SCB med strategisk rekrytering och kompetensförsörjning

Sedan fyra år tillbaka arbetar Statistiska centralbyrån strategiskt med rekrytering och kompetensförsörjning av ledningsgrupper och chefer. JobMatch Talent är en viktig del av myndighetens strategiska kompetensarbete.

– JobMatch Talent utgör en viktig del både när vi rekryterar medarbetare som har potential att bli bra chefer, och när vi coachar ledningsgrupper eller enskilda chefer, säger Martin Lagerström, ansvarig för SCB:s  strategiska kompetensförsörjning av ledningsgrupper och chefer.


Martin Lagerström, ansvarig för SCB:s kompetensförsörjning av ledningsgrupper och chefer.

SCB:s strategiska kompetensförsörjning av ledningsgrupper och chefer är väldigt omfattande. Den innehåller flera olika arbetssätt, metoder och verktyg. Gemensamt är att de behöver leva upp till en rad höga krav när det gäller kvalitet, vetenskaplighet och användbarhet. Alla angreppssätt som ingår ska uppfylla nedanstående fem kriterier:

1) De ska vara evidensbaserade

2) De ska utgöra best-practice inom respektive område

3) De ska vara praktiskt användbara

4) De ska vara omfattande till både bredd och djup

5) De ska vara systembaserade och ge hållbara resultat för användare, ledningsgrupper, chefer och medarbetare

– Dessa krav är nödvändiga för att minimera slumpens inverkan och uppnå goda resultat för våra användare, chefer, medarbetare etc. JobMatch Talent utgör en liten men viktig del av vårt stöd och uppfyller samtliga krav. Det har utförts många vetenskapliga och statistiska psykometriska studier av testets reliabilitet och validitet med goda resultat. För en myndighet som Statistiska centralbyrån så är detta extra viktigt. Det är huvudanledningen till att vi har förlitat oss på JobMatch Talent i närmare åtta år, säger Martin Lagerström.

Martin Lagerström har nyligen fått flera internationella utmärkelser för sitt arbete med SCB:s strategiska kompetensförsörjning av ledningsgrupper och chefer. Ett rykande färskt exempel är t.ex. ACQ´s Global Award . Dessutom är det många organisationer från både Sverige och hela världen som vill lära sig mer om SCB:s arbete och stöd. Det har även lett till internationella uppdrag för Martin på detta område som t.ex. åt Serbiens Generaldirektör, ledningsgrupp och chefer under två år.

Rätt verktyg vid rätt tidpunkt

SCB har fastställt tydliga riktlinjer för när och hur myndigheten ska använda arbetspsykologiska tester såsom JobMatch Talent.

– Det är även avgörande att verktyget används på rätt sätt samt vid rätt tidpunkt i rekryteringsprocesser. Vi använder både JobMatch Talent i början av varje process samt i senare steg under intervjuprocessen eftersom det är ett verktyg som mäter egenskaper som visat sig viktiga för att förutsäga en persons arbetsprestation. Det handlar enkelt uttryckt om att ta välgrundade beslut om vilka personer man väljer att rekrytera för en viss tjänst baserat på den information som finns tillgänglig.

SCB använder kompetensbaserade rekryterings- och beslutsprocesser för att bättre kunna bedöma både personliga egenskaper och kompetenser. JMT ingår som ett integrerat beslutsstöd i dessa processer när det gäller personliga egenskaper. För att bättre kunna bedöma personens kompetens använder SCB systematiska och strukturerade frågeguider samt arbetsprover.

– I grova termer handlar det om att få så pass bra information som möjligt om vad personen kan göra, hur personen gör det samt vilka resultat som kan förväntas av personen i sitt arbete. I processen ingår även erkända beslutsstödsverktyg. Dessa beslutsstödsverktyg används för att vi ska kunna bedöma de intervjuade på ett så pass objektivt, enhetligt och faktamässigt sätt som möjligt.

SCB arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra det strategiska arbetet med rekrytering och kompetensförsörjning och där kommer JobMatch Talent ha en fortsatt viktig roll.

– Användningen av JobMatch Talent har ökat kraftigt under de senaste tre åren och i takt med att allt fler i organisationen märker hur väl det fungerar. Den ökningen kommer med största sannolikhet att fortsätta framöver, säger Martin Lagerström.