20 september 2017

SCB ökar användningen av JobMatch Talent

Statistiska centralbyrån använder JobMatch Talent mer än någonsin. Oavsett om det handlar om nyrekryteringar, kompetensutveckling eller ledarstöd så är det arbetspsykologiska personlighetstestet en viktig del av myndighetens strategiska arbete. Dessutom har SCB tillsammans med JobMatch Sweden utbildat fyra medarbetare i att kunna använda, tolka och analysera resultaten.

– Vi har förlitat oss på JobMatch Talents träffsäkerhet i åtta år, men sedan 2014 har användningen ökat kraftigt i hela organisationen. Det är ett vetenskapligt validerat och prövat verktyg som är användbart på flera olika områden och som vi har mycket stort förtroende för. Vi ställer mycket höga krav på de arbetssätt, metoder och verktyg som får ingå i SCB:s strategiska kompetensförsörjning av ledningsgrupper och chefer, säger Martin Lagerström, ansvarig för strategisk kompetensutveckling av chefer på SCB.


Martin Lagerström tilldelades nyligen ACQ:s Global Award för sitt arbete med SCB:s strategiska kompetensförsörjning

De senaste tre åren har SCB:s användning av det arbetspsykologiska personlighetstestet JobMatch Talent ökat markant när det gäller både ledningsstöd, chefs- och ledarutveckling och kandidatrekrytering. För att maximera nyttan har Martin Lagerström tillsammans med tre medarbetare utbildats till certifierade användare.

– Den utökade interna kompetensen gör att vi kan ge ännu bättre stöd till våra ledningsgrupper och chefer när det gäller hur man tolkar, analyserar och använder resultaten på rätt sätt.

Att resurser har lagts på interna utbildningar i JobMatch Talent visar både att SCB satsar på sin personal och att hela organisationen ser nyttan genom de resultat som JobMatch Talent ger.

JobMatch Talent är vetenskapligt validerat, granskat och godkänt av det internationella certifieringsorganet DNV-GL enligt European Federation of Psychologists’ Associations kravmodell, och har en dokumenterad träffsäkerhet på 85 procent. För en myndighet som Statistiska centralbyrån är det en nödvändighet.

– Självklart väljer vi verktyg utifrån vetenskapliga studier, valideringsrapporter och statistiska tester. Att både ledningen och chefer på olika nivåer och våra kandidater ser att det fungerar i praktiken är givetvis också viktigt, säger Martin Lagerström.

– Det är imponerande att se hur noggranna SCB är i sina rekryterings- och beslutsprocesser och dess omfattande och goda arbete med strategisk kompetensförsörjning i övrigt. Vi är mycket glada över att JobMatch Talent är en del av det arbetet, säger Klaus Olsen, vd för JobMatch Sweden.

Läs mer om hur SCB arbetar med strategisk rekrytering och kompetensutveckling.