30 oktober 2017

”Rekryteringstester fungerar bäst när de används vid rätt tidpunkt”

Flera av de seriösa rekryteringstesterna på den svenska marknaden kan förbättra rekryteringsprocessen, men bara så länge de används på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Det säger psykologidocenten Anders Sjöberg i en ny artikel i Personal & Ledarskap. Han bedömer att många som använder tester i sina rekryteringar gör det på fel sätt.

 ”Vilka tester som är bäst, det är en diskussion vi lämnat bakom oss. Alla seriösa tester är överlag bra och det är inte där problemen finns utan i hur testerna används. […] Tester används ofta sent i processen men psykologiska tester fungerar tidigt i processen”, säger Anders Sjöberg till Personal & Ledarskap.

Enligt Anders Sjöberg fungerar alltså psykologiska rekryteringstester bäst när de används i inledningen av en rekryteringsprocess. Den uppfattningen delar JobMatch Swedens vd Klaus Olsen, vars test JobMatch Talent är kvalitetsgranskat och certifierat av DNV-GL, och utformat för att implementeras innan rekryteraren ens träffar kandidaterna.

– Genom att använda JobMatch Talent tidigt i processen och testa kandidaterna innan du träffar dem har du möjlighet att anpassa dina intervjufrågor. Det är viktigt att använda testet rätt och vi vägleder våra kunder genom hela processen, säger Klaus Olsen.

JobMatch Sweden erbjuder även utbildningar i två olika nivåer till sina kunder. Utbildningarna ger bland annat behörighet att tolka resultaten från JobMatch Talent i rekryteringsprocesser och som samtalsunderlag i olika former av medarbetar- eller chefsutveckling.

– Genom att certifiera sig kan våra kunder använda personlighetstestet självständigt och på ett korrekt sätt, för att genomföra skarpare och mer effektiva rekryteringar, säger Klaus Olsen.

Läs mer om JobMatch Swedens utbildningar