20 november 2017

Video: Hur SCB jobbar med strategisk kompetensförsörjning av ledningsgrupper och chefer

Martin Lagerström arbetar som coach, konsult och rådgivare åt Statistiska centralbyråns ledningsgrupper och chefer. Martin har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer, ledningsgrupper och chefer i både privat och offentlig sektor i hur man använder faktabaserade metoder för att uppnå utmärkta resultat. Både för cheferna själva, deras medarbetare och kunder.

Martin har nyligen mottagit flera internationella utmärkelser för de resultat som organisationer, ledningsgrupper och chefer har uppnått genom hans stöd och hjälp. Martin berättar hur SCB jobbar med strategisk kompetensförsörjning av ledningsgrupper och chefer och hur det DNV-GL certifierade personlighetstest JobMatch Talent har en väsentlig roll i deras utvecklingsprocesser. Martin pratar bland annat om coachande ledarskap, hur de utvecklar deras ledningsgrupper, chefer och ledare samt hur de använder olika psykometriska test i deras olika faser av deras ledarskapsprogram mm.