22 november 2017

Ny uppsats: JobMatch Talent upptäcker risk för skönmålning

En ny kandidatuppsats från Högskolan Väst visar att JobMatch Talent upptäcker testtagare som skönmålar sig själva och sina testsvar. Genom att låta 21 personer genomföra testet två gånger, där de svarade ärligt första gången och skönmålade svaren andra gången, slår uppsatsförfattarna fast att JobMatch Talent har förmågan att upptäcka skönmålning.

– Vi välkomnar alla typer av studier på vårt verktyg, vetenskaplig granskning är nödvändig för att visa vilka personlighetstester som håller vad de lovar. Precis som studien visar så innehåller JobMatch Talent parametrar som mäter risken för skönmålning, säger Klaus Olsen, vd för JobMatch Sweden.

Skönmålning är ett problem för många personlighetstester på den svenska marknaden och flera forskningsstudier har gjorts inom området. JobMatch Sweden har också genomfört egna studier på ämnet.

– JobMatch Talent är även certifierat av DNV-GL som ansvarar för granskningen av svenska personlighetstester. För att bli certifierat behöver testet fungera så som vi påstår.

JobMatch Talent vetenskaplig översikt