1 december 2017

Video: Forskningsstudie om polisens ledarskap

Ann-Christine Andersson Arntén är doktor i psykologi och utredare vid NOA:s (Nationella operativa avdelningen) utvärderingsfunktion. Här berättar hon om sin forskning inom polisens ledarskap och om hur hon med hjälp av det DNV-GL certifierade arbetspsykologiska testet JobMatch Talent, har klarlagt styrkor och utvecklingsområden i det svenska polisledarskapet. Hennes mantra är att en bra ledare måste gilla människor.