6 december 2017

Dagens Nyheter skriver om JobMatch Talent-studie

Dagens Nyheter uppmärksammar en ny studie som utförts av Polisens Nationella operativa avdelning i samarbete med Göteborgs universitet och JobMatch Sweden. Dr Ann-Christine Andersson Arntén har lett arbetet med studien och säger till DN att resultaten visar att Sveriges polischefer brister i egenskaper kopplade till den sociala kompetensen.

”Som chef är du en förebild för dina medarbetare. Vill du ha medarbetare som deltar som en aktiv del i organisationens utvecklingsarbete måste tillit, öppenhet och kontaktskapande genomsyra verksamheten. Tyvärr visar resultatet att det inte är så”, säger dr Ann-Christine Andersson Arntén till DN.

Studien är den andra i ordningen och fler planeras framöver. De är en del av en större satsning att utveckla ledarskapet inom den svenska Polisen som inleddes redan 2007. Samtliga studier har som metod att analysera chefssvar på det DNV GL-certifierade personlighetstestet JobMatch Talent. Dr Ann-Christine Andersson Arntén har tidigare kommenterat användandet av JobMatch Talent i sin forskning.

”Testet som jag använder har funnits och vidareutvecklats i 15 år. Det är certifierat och tillförlitligt, svårt att manipulera. Ofta används det i kombination med ett intelligenstest. Dessutom finns det en del som visar om testpersonen är realistisk i bedömningen av sig själv. I de fall jag märkt att det finns medvetna glidningar har den personen fått utgå.”

Läs hela artikeln i DN här
Läs mer om studien här