9 februari 2018

Certifiera dig i JobMatch Talent – genomför skarpare och effektivare rekryteringar

Som certifierad i JobMatch Talent kan du själv tolka resultaten på det DNV GL-certifierade rekryteringstestet, vilket leder till mer kvalitativa rekryteringar. Efter hög efterfrågan på våra certifieringsutbildningar har extra kursdatum nu lagts till i Stockholm, Göteborg och Malmö.

– Certifieringsutbildningarna är särskilt värdefulla för chefer och HR-ansvariga då de kan använda verktyget självständigt för att hitta rätt kandidater och utveckla medarbetarna, säger Klaus Olsen, vd för JobMatch Sweden.

Utöver att kunna tolka JobMatch Talent-resultaten ger utbildningen kunskap i hur rapportsidorna kan användas för att få information om en kandidats eller medarbetares arbetsstil och hur den kommer att matcha specifika jobbkrav.

Boka JobMatch Talent utbildning här