21 mars 2018

JobMatch Sweden gör ännu ett starkt år ­– ­ökar omsättningen med 20 procent

JobMatch Sweden fortsätter att växa och ökar omsättningen med 20 procent. Den stora framgångsfaktorn är att allt fler företag, kommuner och myndigheter väljer att arbeta med ett DNV-GL-certifierat testsystem vilket JobMatch Talent är.

– Vårt testverktyg JobMatch Talent blev 2015 först i Sverige att certifieras av DNV-GL enligt de nya riktlinjerna från EFPA, det är främsta orsaken till att vi fortsätter växa. Under förra året började vi också se en kraftigt ökande efterfrågan bland våra kunder om att utbilda och certifiera sig i JMT, därför utökar vi löpande antalet kurstillfällen, säger Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden.

Nya investeringar gav JobMatch Sweden fortsatt tillväxt 2017

Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden

De senaste åren har JobMatch Sweden satsat mycket på att utveckla nya produkter och tjänster och samtidigt skapat god tillväxt. Under 2017 lanserades en första version av screeningverktyget JobMatch Screen för effektivare urvalsbehandling i rekryteringsprocessen. Verktyget är en avskalad version av JobMatch Talent och passar exempelvis företag som har många sökanden eller arbetar med snabba rekryteringsprocesser.

– Vi gör alltid vårt bästa för att lyssna till kunderna och tillmötesgå deras önskemål eller anpassa tjänsterna där det går. Våra kunder har länge önskat ett enkelt screeningtest som komplement till personlighetstestet JobMatch Talent. En annan ny funktion är nyckelrapporten som sammanfattar det viktigaste i en kravprofil jämfört med ett testresultat. Nyckelrapporten går att förstå utan att vara utbildad i testet.

Inför 2018 är målsättningarna fortsatt högt ställda. Testrapporterna ska översättas till fler språk, användarplattformen JobMatch Center vidareutvecklas med fler funktioner och dessutom håller en ny produkt på att ta form – en intervjuguide.

– Intervjuguiden kommer hjälpa våra användare att baserat på testresultaten i relation till kravprofilen göra ännu mer målinriktade intervjuer. Även detta är efterfrågat av många kunder, så vi hoppas att den snabbt ska bli uppskattad på marknaden, säger Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden.