16 maj 2018

Ny studie: Kan JobMatch Talent förutse personlig utveckling

JobMatch Talent kan förutse hur en person fungerar med en viss arbetsuppgift, det är redan certifierat av DNV-GL för den svenska marknaden. Men kan verktyget även förutse hur en person kommer att utvecklas? Det är en av frågorna Trevor Archer och Bengt Jansson från Göteborgs universitet vill besvara i en ny vetenskaplig studie.

– Studier som denna är nödvändiga för att återigen validera testet och se hur verktyget kan utvecklas ytterligare. Ett nästa steg är att undersöka om det kan förutse hur en person kommer att utvecklas beroende på vad personen motiveras av, säger Trevor Archer, forskare och doktor i psykologi vid Göteborgs Universitet.

Ny studie: Kan JobMatch Talent förutse personlig utveckling

I tidigare JobMatch-studier har olika motivationsbegrepp använts för att förklara vilka faktorer som en person drivs av i arbetet – inre motivation (Intrinsic) och yttre motivation (extrinsic). Inre motivation består av en handling som är belönande i sig själv, medan yttre motivation innebär att en handling leder till någon sorts separat belöning.

– Att kunna förutse hur en individ motiveras idag och hur den kommer utveckla motivationen framåt kan ytterligare bredda JobMatch Talents användningsområden och värde för både arbetsgivare och människor som genomför testet, säger Trevor Archer.

JobMatch Talent har tidigare använts i ett flertal vetenskapliga studier om personliga egenskaper hos olika typer av chefer, bland annat i offentlig sektor och privat sektor, yngre och äldre, och hos polischefer.

– Syftet nu är att fortsätta påvisa och förstärka den begreppsmässiga validiteten hos JobMatch Talent. Vi har i flera tidigare studier visat att testet mäter det som påstås, men det är viktigt att ständigt vidareutveckla och kvalitetssäkra verktyget, säger Klaus Olsen, vd för JobMatch Sweden.