22 maj 2018

JobMatch Sweden redo för GDPR

JobMatch Sweden har färdigställt arbetet inför den nya dataskyddsförordningen GDPR som träder i kraft 25 maj. Det i form av en uppdaterad integritetspolicy och ett personuppgiftsbiträdesavtal som uppfyller samtliga krav i den nya lagen.

– Vi har arbetat fram ett avtal med all information om hur JobMatch Sweden hanterar och behandlar personuppgifter i det webbaserade testsystemet JobMatch Center. Avtalet skickas ut till samtliga kunder, användare och leverantörer, säger Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden.

Utöver avtalet finns också en integritetspolicy, som uppdaterats med hänsyn till GDPR, på hemsidan. Där definieras företagets interna rutiner för behandling av kunders och användares personliga data.

– Användare av JobMatch Center kommer framöver också behöva godkänna nya användarvillkor medan alla testtagare godkänner ett personuppgiftsavtal innan testet genomförs. Även dessa dokument har skapats enligt GDPR:s krav och riktlinjer, säger Klaus Olsen.

Läs JobMatch Swedens integritetspolicy och personuppgiftsbiträdesavtal