20 juni 2018

”Konsten att hitta rätt i testdjungeln”

Flera tester som idag används i rekryteringsprocesser är varken vetenskapligt grundade eller kvalitetsgranskade. Vad det kan bero på, och hur du tar reda på om ett personlighetstest är seriöst eller inte, undersöker Jusektidningen Karriär i en ny artikel.

”Det är fortfarande många, framför allt inom offentlig sektor, som använder verktyg som inte håller måttet. Det kan handla om färgsnurror, bokstavskombinationer och tester där resultaten blir mer som horoskopliknande beskrivningar med formuleringar som alla kan känna igen sig i”, säger Mattias Elg, organisationspsykolog, till Jusektidningen Karriär.

För att svara på frågan hur det går att se om ett test har en vetenskaplig grund tar artikeln upp den officiella certifiering som utförs av DNV-GL. Certifieringen görs utifrån riktlinjer från den europeiska organisationen för psykologer, EFPA. Enligt artikeln har endast två testleverantörer hittills certifierat sina tester hos DNV-GL för den svenska marknaden – JobMatch Talent och Psykologisk Metod.*

”Det finns många tester som är rent blaha, och det finns en del som är jättebra och bygger på gedigen vetenskap”, säger Sara Henrysson Eidvall, organisationspsykolog, och granskare av de tester som DNV-GL får i uppdrag att certifiera, till Jusektidningen Karriär.

Läs mer om JobMatch Talents vetenskapliga bakgrund och kvalitetscertifieringar


*Enligt DNV-GL:s senaste översikt av certifierade test har dock fem olika personlighetstester certifierats för den svenska marknaden.