29 juni 2018

Ny intervjuguide skräddarsys efter varje enskilt testresultat

En guide till att intervjua en kandidat, till stor del skräddarsydd utifrån testresultat på det certifierade testet JobMatch Talent – det är JobMatch Swedens nyaste verktyg för att hjälpa kunderna rekrytera rätt. Guiden ingår i JobMatch Talent och anpassas efter både resultatet och den utvalda kravprofilen.

– En intervjuguide visar vad rekryterare behöver fokusera på under en intervju för att säkerställa att en kandidat passar in på kravprofilen. Det ger en mer kvalitativ rekryteringsprocess, säger Anki Holmberg, kursledare och konsult hos JobMatch Sweden.

Anki Holmberg, JobMatch Sweden

När en kandidat svarar på JobMatch Talent-testet skapas automatiskt intervjuguiden utifrån testresultaten och den kravprofil som valts ut.

– Intervjuguiden tar informationen om kandidatens olika egenskaper och beteenden och skapar frågor som stöd för själva intervjun. Det är alltså ett sätt för den rekryteringsansvarige att under intervjun säkerställa att kandidaten besitter de egenskaper som eftersöks och krävs.

Intervjuguiden är en nyutvecklad funktion och de första kundreaktionerna positiva.

– De jag pratar med är väldigt nöjda med att nu ha ett stöd i intervjusituationen som bygger på kandidatens faktiska testresultat. De kan ta ett samlat grepp på hela rekryteringsprocessen och ha faktaunderlaget från JobMatch Talent med i samtliga steg, säger Anki Holmberg.