3 juli 2018

Så tar du kontroll över rekryteringen

Över 80 personer har hittills i år blivit certifierade användare av JobMatch Talent. En certifierad användare är utbildad i att administrera testet och tolka resultaten.

– Certifierade användare är självgående och behöver inte vår hjälp att tolka testresultaten för att komma vidare i en rekryteringsprocess. Hittills i år har över 80 personer genomgått utbildningen och höstens kurstillfällen börjar bli fullbokade, säger Anki Holmberg, kursledare och konsult hos JobMatch Sweden.

Anki Holmberg, JobMatch Sweden

Utöver att kunna tolka JobMatch Talent-resultaten ger certifieringsutbildningen kunskap i hur rapportsidorna kan användas för att ta fram information om en kandidats eller medarbetares arbetsstil och hur personen matchar olika kravprofiler.

– Vi får ofta höra att kvaliteten i processen höjs, oavsett om det handlar om rekrytering eller kompetens- och medarbetarutveckling. Att företag blir självgående i att använda testet gör hela processen mer effektiv. Vi utvecklar och förbättrar utbildningen kontinuerligt, främst utifrån kundernas behov och önskemål.

Utbildningarna är särskilt populära hos HR-personal och större företag med egen HR-avdelning, de är också användbara för de som arbetar med rekrytering eller medarbetarfrågor.

– Utöver grundutbildningen har vi även fördjupningskurser för mer avancerad tolkning av resultaten, och hur de kan användas i grupputveckling och coachning, säger Anki Holmberg.

Höstens utbildningar startar 4 september, boka kursplats HÄR.