28 augusti 2018

Därför är företagskultur viktigare än strategi

I juni samlades över 500 forskare och polischefer på BRÅ:s konferens The Stockholm Criminology Symposium. SCB:s Martin Lagerström bjöds in för att hålla föredraget ”Kultur äter strategi till frukost, lunch och middag” där han behandlar frågeställningar kring vad som driver en företagskultur.

Martin Lagerström, SCB.

– Du kan inte förändra och förbättra något du inte förstår. För att förändra kulturen så måste du ha konkreta fakta på hur den är idag. För att ta reda på det behövs faktabaserade metoder som är utvecklade för att ta reda på just detta. Man behöver även använda dem på rätt sätt, så att det leder till att både chefer och medarbetare mår och presterar bättre, säger Martin Lagerström.

Martin Lagerström ansvarar för SCB:s strategiska kompetensutveckling av ledningsgrupper och chefer och har lång erfarenhet av att nå goda resultat i att bland annat förbättra företagskulturer. Martin har nyligen vunnit flera utmärkelser för sitt skräddarsydda stöd till ledningsgrupper och chefer, som till exempel Årets statistikfrämjare och ACQ5 Award.

– Förändring är inte samma sak som förbättring trots att många tyvärr tror det. Vill man förändra kulturen så att det även leder till konkreta förbättringar så krävs det många saker – man behöver veta vilka metoder som fungerar och hur man använder dem. I mitt skräddarsydda stöd till ledningsgrupper och chefer så kombinerar jag bland annat JobMatch Talent med andra evidensbaserade angreppssätt för att förändra kulturen så att både chefer och medarbetare mår och därmed presterar bättre resultat. Jag ställer mycket höga krav på de metoder som ingår i SCB:s stöd till ledningsgrupper och utgår alltid från fem krav.

Martins fem krav på SCB:s metoder

  1. De ska vara forsknings- och faktabaserade
  2. De ska utgöra best practice inom varje område
  3. De ska vara praktiska att använda
  4. De ska vara omfattande till både bredd och djup
  5. De ska vara systembaserade

Frågeställningar om företagskultur som Martin utgår ifrån

  • Vad är organisationskultur i mer konkreta termer? Varför är organisationens kultur viktig att förstå?
  • Hur uppstår en organisationskultur? Vilka är fördelarna med olika kulturer? Vilka är nackdelarna?
  • Hur tar du reda på kulturen i din organisation? Vilka metoder ska du använda? Hur använder du dem? Vilka resultat kan du förvänta dig?
  • Hur använder du dessa metoder för att gå från vad till hur och uppnå utmärkta resultat? Hur använder du dem för att utveckla, förändra och förbättra kulturen?

Se Martins svar på frågan ”Hur förändrar man kulturen hos polisen”
Läs mer om hur SCB använder JobMatch Talent för strategisk rekrytering
Läs mer om hur SCB arbetar med strategisk kompetensförsörjning