14 september 2018

Ny vetenskaplig studie om JobMatch Talent (JMT) bekräftar testets höga validitet

Forskare som är tätt knutna till Göteborgs universitet, har under våren 2018 genomfört nya vetenskapliga studier av det DNV-GL certifierade JobMatch Talent. Studien har nu granskats och publicerats i den vetenskapliga tidskriften Clinical and Experimental Psychology.

Studien jämför kända psykologiska egenskaper med JobMatch Talents arbetsrelaterade egenskaper, för att se hur starka sambanden är mellan de enskilda egenskaperna i JobMatch Talent och etablerade psykologiska egenskaper. Studien jämför även JMT med det kända psykologiska NEO PI-R-testet från femfaktormodellen.

Resultaten av studien, som är baserad på 448 personer, bekräftar tidigare studier som visar att JobMatch Talent har en god begrepps-validitet. Studien visar att JobMatch Talent är uppbyggt kring solida och valida egenskaper, som tillsammans ger ett bra, väldokumenterat och tillförlitligt resultat.

JobMatch Talent är ett av få arbetsrelaterade personlighetstest i världen som är speciellt designade för att prediktera arbetsprestation. Testet används framgångsrikt både inom rekrytering och utveckling. Det är utvecklat i Sverige och används idag av mer än 500 svenska företag och närmare 200 kommunala förvaltningar.

PDF-version av studien