18 september 2018

Personlighetstestet som förutser arbetsprestation åter certifierat av DNV-GL

Det finns idag ett antal personlighetstester som är certifierade för den svenska marknaden, men bara ett som har certifierats utifrån kriteriet att kunna predicera arbetsprestation. För andra gången har JobMatch Talent nu godkänts av DNV-GL.

– Certifieringen är en viktig kvalitetsstämpel för oss. Alla myndigheter, kommuner och företag kan vara säkra på att JobMatch Talent hjälper dem rekrytera rätt personer till rätt positioner, säger Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden. personlighetstest dnv-gl

DNV-GL har som krav att certifierade testleverantörer ska genomgå en granskningsprocess vart tredje år, för att säkerställa att kvaliteten upprätthålls – eller till och med förbättras. JobMatch Talent blev först att certifieras för den svenska marknaden 2015 och nu har certifikatet uppdaterats.

– Certifieringen är otroligt viktig eftersom den är ett bevis på att vi erbjuder våra kunder ett personlighetstest som uppenbarligen fungerar. Dessutom är vi ensamma om att kunna förutse en persons framtida arbetsprestation i en specifik arbetsroll, säger Klaus Olsen.

JobMatch Talent baseras på arbetsrelaterad psykometri och är utvecklat särskilt för att mäta och kartlägga arbetsmässiga egenskaper.

– Samtidigt visar testresultatet hur kandidaten matchar den skräddarsydda kravprofilen som valts ut av den rekryterande organisationen. En misslyckad rekryteringsprocess kostar mycket tid och pengar, men genom att använda JobMatch Talent minimeras den risken.

Anita Mari Hansen, Service Responsible, Person Certification HR Services hos DNV-GL, koordinerade certifieringsprocessen av JobMatch Talent. Själva granskningen utfördes av två oberoende experter.

– Att JobMatch Sweden nu certifierar sitt test för andra gången visar att deras produkt är av hög kvalitet och lever upp till EFPA:s krav, samt mäter och ger den kunskap som utlovas, säger Anita Mari Hansen.

Klaus Olsen ser det som en självklarhet att erbjuda kunderna ett kvalitetssäkrat testsystem och hoppas dessutom att fler branschkollegor går i samma fotspår.

– Ju fler som kvalitetssäkrar sina test desto enklare blir det för köparna att se vilka som håller måttet och kan hjälpa dem. Det borgar för en positiv kvalitetsutveckling i hela branschen, säger han.