31 oktober 2018

Högre krav från köparna behövs för att fler personlighetstester ska kvalitetsgranskas

Hur är läget på den svenska marknaden för arbetspsykologiska test – vilka har kvalitetscertifierat sina produkter, hur går granskningen till och varför certifieras inte fler? Det analyserar psykologidocenten Anders Sjöberg i inlägget Testgranskning i Sverige och andra länder, en lägesrapportPsychometrics blogg den 18 oktober.

”Trots en modell för testgranskning som EFPA tagit fram är i stort sett den kliniska testningen, dvs de test och bedömningar som leg psykolog gör i t ex utredningar, helt oreglerad. […] Det är faktiskt arbetsorganisationspsykologer (AO) som kommit längst i Sverige. Där erbjuds testkunder att få tillgång till test som är oberoende, granskade av experter på området”, skriver Anders Sjöberg.

År 2015 tog det norska certifieringsorganet DNV-GL ansvar för att granska test på den svenska marknaden enligt European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) riktlinjer. Anders Sjöberg skriver om hur DNV-GL:s granskningsprocess går till:

” […] efter tre år måste certifikatet förnyas, dvs det som testleverantören fick kritik att åtgärda i den tidigare granskningen måste ha genomförts tre år senare, därav att vissa test kan ’falla bort’ från listan. En annan viktig detalj är att det är endast en språkversion som gäller per granskning, dvs har man granskat ett test i Norge på norska, gäller EJ den granskningen i Sverige.”

Idag finns sju arbetspsykologiska test som är certifierade för den svenska marknaden. För att fler leverantörer ska välja att genomgå granskningen krävs det enligt Anders Sjöberg främst högre krav från testköparna.

”Vad kan då göras? Jag tror att enda sättet är att du som kund till test ställer krav på testleverantören att det ska finnas dokumentation som på något sätt är granskad av oberoende part”, skriver Anders Sjöberg.

 

JobMatch Talent blev 2015 det första testet att certifieras av DNV-GL för den svenska marknaden. Treårsregeln innebar att det under 2018 var dags för JobMatch Sweden att förnya certifikatet.

– DNV-GL:s granskare kom fram till att vi hade genomfört alla åtgärder som krävdes för att JobMatch Talent skulle behålla certifikatet, säger Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden.

Läs mer om hur JobMatch Talent kvalitetsgranskades och certifierades av DNV-GL