19 november 2018

Enkla färgskalor leder till misslyckade rekryteringar, här är testen som verkligen fungerar

I september släpptes boken Omgiven av dåliga chefer, uppföljaren till storsäljarna Omgiven av idioter och Omgiven av psykopater. Böckerna baseras på DISC-modellen som utgår från att alla personligheter kan placeras i ett av fyra färgfack och som används av både företag och myndigheter för att bedöma arbetssökande.

Jag och många av mina kollegor inom psykologiforskningen är av den bestämda åsikten att DISC-modellen är lika träffsäker som ett horoskop och att den leder till felaktiga bedömningar och rekryteringar. Det är också viktigt att lyfta fram att det finns vetenskapligt utvecklade tester som faktiskt fungerar, säger Trevor Archer, Doktor och seniorforskare i psykologi vid Göteborgs universitet.

Trevor Archer, Doktor och seniorforskare i psykologi vid Göteborgs universitet.

Även Magnus Lindwall, professor i psykologi vid Göteborgs universitet kritiserar pseudovetenskapliga personlighetstester i allmänhet och ”Omgiven av”-böckerna i synnerhet, senast i en artikel i Göteborgs Posten från 30 oktober.

”Den där färgläran är i princip som horoskop. I organisationer och företag har den använts långt innan boken kom. […] I och med att man lägger pengar på det är man mer benägen att tro att det ska fungera. Men att någon i en grupp visar sig vara ”röd” enligt ett personlighetstest är högst sannolikt inte det som egentligen är problemet, säger Magnus Lindwall.

Trevor Archer har genomfört en rad vetenskapliga studier med hjälp av det certifierade arbetspsykologiska personlighetstestet JobMatch Talent och håller med sin kollega om att tester utan vetenskaplig grund är ett allvarligt problem.

– Människor, företag och myndigheter lockas av de enkla och lättförståeliga svaren som de här testerna ger och det kommer leda till rejäla bakslag både för de som rekryterar och de som rekryteras.  Att mäta och analysera en personlighet kan aldrig vara enkelt eftersom det inte finns några enkla personligheter, säger Trevor Archer.

Certifierade tester som fungerar

De aktörer som erbjuder vetenskapligt grundade personlighetstester har lagt ner mycket tid och stora resurser på djupgående validitets- och reliabilitetstester för att utveckla teoretiska koncept, variabler och termer. DNV-GL ansvarar för kvalitetsgranskning och certifiering av personlighetstester i Sverige och har en lista över de tester som hittills har certifierats.

– Det tar flera år att utveckla ett personlighetstest som JobMatch Talent som ger mätbara effekter i rekryteringar. Det tar också tid att lära sig använda dem och tolka resultaten korrekt. Om vi vill komma ifrån godtyckliga och chansartade rekryteringar som baseras på gissningar så måste den vetenskapliga komplexiteten finnas, säger Trevor Archer.