30 november 2018

Ny studie bekräftar åter JobMatch Talents höga begreppsvaliditet

En ny studie från forskare vid Göteborgs universitet visar återigen att JobMatch Talent har hög och väldefinierad dokumenterad begreppsvaliditet. Studien är en del av JobMatch Swedens kontinuerliga kvalitetssäkring.

– Begreppsvaliditeten är en av de viktigaste faktorerna i ett personlighetstest eftersom den visar om testet mäter det som avses – i JobMatch Talents fall är det framtida arbetsprestation i en specifik yrkesroll, säger Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden.

JobMatch Talent är sedan 2015 certifierat av DNV-GL, som ansvarar för kvalitetsgranskning av tester på den svenska marknaden. I den nya studien används metoden Exploratory Factor Analysis, ett av de mer krävande tillvägagångssätten för att mäta ett tests begreppsvaliditet.

– Vi arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra och förbättra verktyget. Studier som denna är ett bra sätt att visa befintliga och framtida kunder att JobMatch Talent är tillförlitligt och kan hjälpa dem i både rekrytering och utveckling, säger Klaus Olsen.

Studien bygger på testsvar från 12 560 personer, 40 procent kvinnor och 60 procent män, och finns publicerad i International Journal of Psychology & Behavior Analysis.

Läs mer om JobMatch Talent och validitet