6 december 2018

Så får du en dynamisk arbetsgrupp

“Olikheterna är en styrka, inte en svaghet”, säger Anki Holmberg på JobMatch Sweden, som har över 20 års erfarenhet av arbetspsykologiska tester.

Den ultimata arbetsplatsen består av olika individer som kan ”korsbefrukta” varandra med olika förhållningssätt, menar Anki Holmberg, utvecklingsansvarig och utbildare i det arbetspsykologiska testet JobMatch Talent.

Anki Holmberg

Anki Holmberg, utvecklingsansvarig hos JobMatch Talent.

JobMatch Talent var det första personlighetstestet i Sverige som blev certifierat av DNV-GL för den svenska marknaden enligt de nya, mer krävande direktiven och är utvecklat för att kunna förutse faktisk arbetsprestation. Med 30 arbetsrelaterade egenskaper ger det en nyanserad bild av den testade. – Testet är certifierat både för rekrytering och utveckling.

Därför kan du använda det till alla syften och för att kartlägga hur en person arbetar och samarbetar, säger Anki och berättar att hon intervjuat mer än 3 500 personer, i huvudsak tjänstemän, under årens lopp.

– Hittills har jag inte stött på en enda person som inte passar in på någon form av jobb, det finns en plats för alla, framhåller JobMatch-experten.

Rätt matchning mellan person och jobb

Det handlar om rätt matchning mellan person och jobb för att minska stressen och öka trivseln, motivationen och lönsamheten. Man behöver också matcha ihop dem som arbetar tillsammans. Anki Holmberg tar som exempel den obotlige optimisten som alltid ser möjligheterna, kontra den jordnära realisten som är mer försiktig och håller tillbaka.

– När dessa båda möts kan de fastna i ändlösa diskussioner, men olikheterna kan skapa en dynamisk arbetsgrupp, det gäller bara att få förståelse för det och att man inser fördelarna med såväl det realistiska som det optimistiska förhållningssättet.

– Det är verkligen inte så att lika barn leka bäst, som det brukar heta, understryker Anki, utifrån sin långa erfarenhet av teambuilding och konflikthantering. Men oftast leker lika barn ganska friktionsfritt.

– På våra arbetsplatser går mycket förlorat genom besvikelser, fortsätter hon. Människor har förväntningar på varandra och på sina chefer, men dessa är sällan tydligt uttalade och ännu mer sällan är de avstämda eller överenskomna. Många resonerar utifrån ett subjektivt perspektiv och tycker att ”det borde ju chefen fatta” eller ”det där är ju sunt förnuft”, men dessa ”självklarheter” ser så olika ut hos olika personer. När så inte förväntningarna uppfylls kommer besvikelsen eller irritationen smygande.

Det här kan i sin tur få en negativ effekt på effektiviteten och lönsamheten. Därför måste medarbetare och chefer bli tydligare för varandra. Någon förväntar sig god framförhållning medan någon annan förväntar sig snabba puckar. Om sådana saker inte är uttalade och uppe på bordet så kolliderar människor i sina olikheter. Energin går då åt till att hantera missnöje och besvikelser.

– När man gjort JobMatch Talent-testet får man inblick, respekt och förståelse. Olikheter och förväntningar kartläggs och man börjar förstå varandras sätt att förhålla sig och agera. Saker får helt enkelt fler dimensioner. Då avdramatiseras olikheterna, konstaterar Anki och betonar att det inte finns något ”rätt” eller ”fel” testresultat – bara olika – och det gäller bara att få de olika pusselbitarna på rätt plats i teamet.

När insikterna om att det som skiljer medarbetarna åt är en styrka – inte en svaghet – skapas harmoni på arbetsplatsen, säger Anki.

– Det blir mer avslappnat och tryggt, tillrättalagda dialoger suddas ut, man slipper förställa sig och stressnivån minskar enormt mycket bara där.

Hon förklarar att det handlar om att titta på nyanserna och hitta var och ens unika egenskaper och sätt att arbeta. Och alla behöver inte ha visioner eller behov av att ta initiativ – många trivs och passar bättre med att vara genomförare av någon annans visioner.

Vill du veta mer om JobMatch Talent hänvisar vi till www.jobmatchtalent.com. Om du är seriöst intresserad av att se hur du kan använda JobMatch Talent-testet i din verksamhet, har du möjlighet att prova testet – kostnadsfritt.

Anmäl ditt intresse här: www.provajobmatch.se  Passa även på att besöka vår monter H:05 på Personal & Chef.