14 januari 2019

”Provocerande slösa skattepengar på ovetenskapliga personlighetstester”

Kritiken från psykologer och forskare mot pseudovetenskapliga personlighetstester fortsätter. I en  artikel i Dagens nyheter från 9 januari ifrågasätter psykologen Mattias Lundberg att offentliga institutioner spenderar pengar på ovetenskapliga personlighetstester och ledarskapsutbildningar.

”Jag har inga problem med att företag och organisationer skickar anställda på en inspirationsföreläsning så länge det betraktas som underhållning […] Men om man bokför det på kompetens- eller utbildningskontot, då blir det väldigt provocerande”, säger Mattias Lundberg.

Mattias Lundberg

Mattias Lundberg, docent i psykologi vid Umeå universitet, är kritisk till offentliga institutioner som köper in ovetenskapliga personlighetstest. Foto: Mattias Pettersson

På frågan om hur det kommer sig att många offentliga aktörer köper in pseudovetenskap säger Mattias Lundberg att det många gånger handlar om okunskap hos de som köper in ett personlighetstest eller en ledarskapsutbildning.

”Ofta beror det på dålig beställarkompetens. De har ingen aning om vad de köper. Rörelseutrymmet på det psykologiska området är så stort eftersom det är så lite reglerat”, säger Mattias Lundberg.

Avsaknad av regleringar till trots så finns det ändå sätt att säkerställa att ett personlighetstest är vetenskapligt och mäter det som utlovas innan det köps in. Certifieringsorganet DNV-GL ansvarar för granskning och certifiering av tester på den svenska marknaden, på deras sajt finns en lista över de vetenskapliga tester som har granskats och godkänts.

Läs mer om certifierade personlighetstester i Sverige:

Nya branschkrav för arbetspsykologiska tester
Personlighetstestet som förutser arbetsprestation åter certifierat av DNV-GL
Ännu ett svenskutvecklat arbetspsykologiskt test godkänt av DNV-GL