26 mars 2019

Allt fler utbildar sig i JobMatch Talent

Vi välkomnar samtliga 150 nya certifierade JobMatch Talent-användare som utbildade sig i testverktyget under förra året. Totalt har 580 personer genomgått utbildningen vilket innebär att de är mer självgående att tolka resultaten och öka kvaliteten i rekryterings- och utvecklingsprocesser.

– Efter den grundläggande tvådagarsutbildningen kan användarna bygga på med fördjupningar i hur de kan använda JobMatch Talent internt i olika utvecklingsinsatser. De företag och organisationer inom offentlig sektor som har en lite större HR-avdelning väljer ofta att hyra in en av våra kursledare för att utbilda hela teamet på plats, det ger oss möjlighet att anpassa kursen efter deras specifika behov, säger Anki Holmberg, kursledare hos JobMatch Sweden.

Utöver kunskaper i hur testverktyget används och att tolka resultat ger JobMatch Swedens utbildningar även en nyanserad förståelse för hur människor agerar på en arbetsplats – såväl enskilt som tillsammans med andra, vad som driver och motiverar dem, vilka egenskaper som har betydelse för olika typer av arbetsprestation samt hur en medarbetare bäst inspireras utifrån personens unika egenskaper.

– Många av våra användare upplever att utbildningen även ger nya perspektiv och fördjupad insikt i såväl ledarskap som mänskligt beteende, säger Anki Holmberg.

Läs mer och boka någon av våra JobMatch Talent-utbildningar