9 april 2019

Ny studie: JobMatch Talent kartlägger polischefernas ledaregenskaper

I en ny studie använder forskare vid Göteborgs universitet JobMatch Talent för att identifiera vilka ledaregenskaper som är vanligast hos Sveriges polischefer.

– Chefskapet är viktigt för vilken organisation eller vilket företag som helst, men för polisväsendet är det i det närmaste avgörande. Därför är det viktigt att kartlägga vilka ledaregenskaper som dominerar, säger Trevor Archer, doktor och seniorforskare i psykologi vid Göteborgs universitet, och en av studiens författare.

Trevor Archer, doktor och seniorforskare i psykologi vid Göteborgs universitet, och en av studiens författare.

I studien analyseras 102 svenska polischefers svar på det arbetspsykologiska testverktyget JobMatch Talent. De ledarskapsstilar som förekommer är Negative other, Potential leader, Laissez faire, Resigned dissatisfaction, samt en kombination av de två sistnämnda.

Laissez fair är ett passivt och oengagerat ledarskap, medan Resigned dissatisfaction är ett passivt ledarskap med låg stresstolerans och lågt inre driv. Chefer med ledarskapsstilen Negative other är självcentrerade och bryr sig mer om den egna karriären än om organisationen och medarbetarna.

– Däremot har ledarskapsstilen Potential leader flera av de egenskaper som är önskvärda hos en polischef.

Nästa steg för Trevor Archer och hans forskarkollegor är att i en uppföljande studie identifiera vilka egenskaper som ideala polischefer besitter och utifrån det skapa en ledarskapsprofil.

–  Polisen som organisation måste ha en målbild att arbeta mot för att uppnå förändring. Syftet med nästa studie är att bidra till en sådan målbild, säger Trevor Archer.