17 juni 2019

12 000 genomförda tester & ökad omsättning – JobMatch Sweden växer vidare

År 2018 var ett mycket lyckat år för JobMatch Sweden med över 12 000 genomförda JobMatch Talent-test, omsättningen ökade med 15 procent och personlighetstestet blev åter certifierat av DNV GL. Nu planerar företaget att fortsätta växa genom att översätta testet till nya språk och öka testsystemets användarvänlighet.

– Vi har växt stadigt de senaste åren, en stor anledning är att DNV GL har kvalitetsgranskat och certifierat vår produkt för den svenska marknaden. Som en direkt följd har vi fått många nya kunder inom främst kommuner, statliga verk och universitet, säger Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden.

Klaus Olsen

Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden.

JobMatch Sweden kan se tillbaka på ett framgångsrikt år med omsättningsökning, nya kunder och över 12 000 genomförda JobMatch Talent-test på företagets digitala plattform JobMatch Center. Under året har företaget satsat mycket på att öka användarvänligheten på plattformen där kunderna kan sköta allt som har med JobMatch Talent att göra.

– Framgångsreceptet är produkter med hög kvalitet i kombination med hög servicenivå. Våra kunder ska inte behöva lägga tid på administration och därför har vi gjort JobMatch Center så användarvänligt och pedagogiskt som möjligt.

Bland produktnyheterna under året återfinns en intervjuguide som skräddarsys automatiskt till varje enskilt testresultat och screeningtestet JobMatch Screen som sorterar jobbsökande efter relevans.

– Vi lyssnar på våra kunders feedback och behov, och arbetar hela tiden med att utveckla nya kvalitativa tjänster som kan hjälpa dem förbättra rekryteringsprocessen.

Förutom nya kunder inom både offentlig och privat sektor ökade antalet genomförda test på engelska under året, något JobMatch Sweden kommer satsa vidare på.

– Vi fokuserar just nu på att översätta testet till fler språk, bland annat arabiska, eftersom vi ser att efterfrågan på kvalitativa personlighetstest som kan förutse arbetsprestation växer runt om i världen, säger Klaus Olsen.