19 juni 2019

JobMatch Talent kan hjälpa Polisen hitta rätt chefer

Med hjälp av personlighetstestet JobMatch Talent har nu forskare vid Göteborgs universitet tagit fram en ledarskapsprofil för en ideal polischef. Profilen kan framöver användas i Polisens rekryteringsarbete.

– Ledarskapsprofilen kan fungera som ett värdefullt verktyg i att förbättra Polisens rekryteringsprocess och säkerställa att rätt person hamnar i rätt arbetsroll. Vissa personer passar som polischefer, andra gör det inte, säger Trevor Archer, doktor i psykologi vid Göteborgs universitet och en av studiens författare.

Trevor Archer, doktor och seniorforskare i psykologi vid Göteborgs universitet, och en av studiens författare.

Studien identifierar de egenskaper som chefer inom polisen behöver ha för att utföra ett effektivt arbete: arbetsstruktur, inre driv, stresstolerans, beslutsegenskaper, handlingskraft, företagsamhet, agerande, tolerans, social kompetens och kommunikation.

– Det idealiska ledarskapet består bland annat av förmågan att bygga tillit och bra relationer med medborgarna. Forskningen visar att just det är otroligt viktigt för polisens effektivitet.

Samtidigt som det finns svenska polischefer som stämmer in på idealprofilen så finns det också utrymme för förbättring och utveckling i den svenska poliskåren. Positionen som polischef är komplex eftersom de dels leder en organisation vanliga administrativa arbetsuppgifter samtidigt som de ofta möter extraordinära situationer där beslut behöver fattas under enorm press.

– Därför bör det ställas höga krav på de som erbjuds chefspositioner inom Polisen, högre krav än de som ställs idag – och en viktig del är då att förbättra rekryteringsprocessen.

Den framtagna ledarskapsprofilen skulle redan nu kunna användas i Polisens rekryteringar, i kombination med ett kvalitetscertifierat personlighetstest som JobMatch Talent, för att mäta de önskvärda egenskaperna hos de sökande.

– Chefer är de som har överlägset störst påverkan på hur en organisation fungerar så en ledarskapsprofil över en ideal polischef kan vara ett värdefullt verktyg i att förbättra den svenska polisorganisationen på alla plan, säger Trevor Archer.