11 februari 2020

JobMatch Talent på ytterligare fem språk

JobMatch Talent expanderar. Nu är personlighetstestet tillgängligt även på franska, spanska, italienska, nederländska och arabiska.

Efterfrågan på personlighetstester ökar. Som ett led i den ökade populariteten har därför JobMatch Sweden utvecklat frågor för JobMatch Talent på ytterligare fem språk. Från och med i år har kandidaterna även möjlighet att utföra testet på franska, spanska, italienska, nederländska och arabiska. Testet finns sedan tidigare tillgängligt på svenska, engelska, danska, norska, finska, tyska, ungerska, polska, ukrainska, ryska samt kinesiska (mandarin).

Kandidatrapporter på norska och tyska

Förutom nytillkomna testspråk finns nu även både de kompletta kandidatrapporterna ”Personlig arbetsstil” och ”Tolkningsguide” på norska och tyska där fler språk kommer tillkomma efterhand.

 

Intresserad av JobMatch Talent? Testa gratis här.