8 oktober 2020

Ingenjörsföretaget: Därför använder vi JobMatch Talent vid rekrytering

Allt fler ingenjörsföretag använder sig av personlighetstester i rekryteringsprocessen. Ett av dessa företag är WSP som till nyhetstidningen Ny teknik berättar om värdet de får av att använda JobMatch Talent.

”Ett av de stora värdena är att man kan få till ett fördjupat samtal på kortare tid och kanske ringa in eventuella bekymmer kring något område, som man då kan borra i och diskutera med kandidaten”, säger Maria Lindfelt, HR-chef på teknikkonsultbolaget WSP till Ny teknik.

Teknikkonsultbolaget WSP är ett av många företag som använder JobMatch Talent för att rekrytera rätt kandidater. Förutom möjligheten att snabbt identifiera viktiga områden att ha en fördjupad diskussion med kandidaten, lyfter Maria Lindfelt fram JobMatch Talents olika profiler som används beroende på vilken typ av tjänst som ska tillsättas:

”Jag tycker att en mångfacetterad personalbas är viktigt. Då kan man ju inte bara rekrytera sådana som är pigga, glada och utåtriktade. Man behöver olika personligheter till olika tjänster.”

Martin Bäckström, professor i psykologi med inriktning på personlighet vid Lunds universitet, berättar i artikeln om vikten av att inledningsvis analysera den specifika arbetsrollen för att se vad den kräver av en kandidat, och då är personlighetstester som mest användbara.

”De starkaste bevisen handlar om att matcha den roll som ska tillsättas mot personlighet. Då kan man lyckas ganska bra”, säger Martin Bäckström, som även varnar för att fokusera på de personliga egenskaperna som utgör Femfaktorteorin (trevlig, öppen, samvetsgrann, extrovert och emotionellt stabil).

”Alla de egenskaperna låter på ytan stereotypt bra, men risken är stor att man då söker en superperson. Men det finns olika jobb som ska göras av olika människor”.

Läs hela artikeln

Läs mer om JobMatch Talent, ett certifierat personlighetstest unikt framtaget för rekrytering och arbetsprestation